SYNOPSIS

Kiedy młody i odważny Kapitan Krzysztof Baranowski opłynął Polonezem świat w 1973 roku nikt nie przypuszczał, że przez następnych kilkadziesiąt lat jacht popadnie w tarapaty, które z czasem przykryją jego splendor całunem zapomnienia dla kolejnych pokoleń.

Jak się jednak okazuje Legenda Poloneza jest wciąż żywa i pobudza wyobraźnię wielu, nie tylko żeglarzy ale i zwykłych ludzi, którzy pamiętają dawną chwałę jachtu. Dzisiaj pojawia się nowa nadzieja, że ta piękna część naszego dziedzictwa narodowego ponownie wypłynie w rejs sławiąc polskie żeglarstwo oraz rozpalając serca młodych ludzi.

Film opowiada historię powrotu największego symbolu polskiego żeglarstwa. W momencie kiedy zaczynamy naszą historię poznajemy trzech mężczyzn, reprezentujących trzy różne pokolenia ściśle powiązane z historią Poloneza. Najpierw cofamy się w przeszłość, w którą przenosi nas kapitan Krzysztof, następnie obserwujemy teraźniejszość oczami kapitana Filipa, który bacznie czuwa nad przywróceniem jachtu Polonez do ponownego życia, oraz wybiegamy w przyszłość rozmawiając z przyszłym kapitanem i obecnym właścicielem jachtu Polonez, Maciejem.

Przyjrzenie się naszym trzem bohaterom z bliska, pozwala nam zrozumieć ich pasję do Poloneza, która nie tylko reprezentuje sam jacht, ale także znaczenie wolności. Wolności której tajemnicę można jedynie poznać z dala od jakiegokolwiek kontynentu, gdzieś tam, gdzie jedyną rzeczą, którą można ujrzeć na horyzoncie, jest głęboki błękit oceanu.

 

When the young and courageous Captain Krzysztof Baranowski circumnavigated on the Polonez around the world in 1973, nobody suspected that over the next few decades this yacht would cover his splendor with a shroud of oblivion for future generations.

As it turns out, however, the Legend of the Polonez is still alive and stimulates the imagination of many, not only sailors but also ordinary people who remember the former glory of the yacht. Today there is a new hope for this beautiful part of Polish national heritage. There is a hope again that the Polonez will sail on the cruise praising Polish sailing and inflaming the hearts of young genaration.

The film tells the story of the return of the greatest symbol of Polish sailing. At the moment when we start our story, we meet three men, representing three different generations closely related to the history of the Polonez. First, we go back to the past by stories of Captain Krzysztof then we watch the present through eyes of Captain Filip, who is looking over the conversion of the Polonez yacht and at the end we talk to Maciej, the future Captain and current owner of the yacht Polonez.

Meeting this three characters so close, allow us to understand their passion to Polonez that not only represent the yacht itself but the meaning the freedom that can only reach far away from any continent, somewhere there when the only thing you can see on the horizon is a deep blue ocean.

ZWIASTUN PRZEDPRODUKCYJNY

| PRE-PRODUCTION TEASER |

ROZDZIAŁ I

| CHAPTER I |

TWÓRCY

| FILMMAKERS |

KRZYSZTOF KUBIK

Zdobywca m.in. podwójnej Bafty (Nagroda Brytyjskiej Akademii Filmowej) oraz nagród Royal Televison Society, Krzysztof Kubik jest filmowcem specjalizującym się w reżyserii dokumentalnej oraz operatorce. Obecnie mieszka w Szczecinie. W 2015 roku ukończył Uniwersytet Edynburski w Szkocji na wydziale Filmowym i Telewizyjnym o specjalizacji Film Dokumentalny i Operatorka.

Bafta and Royal Television Society winner Kris Kubik is a documentary and drama filmmaker based in Szczecin. In 2015 Kris graduated from Edinburgh College of Art at Edinburgh University with an BA (hons) in Documentary and Cinematography.

KAROLINA KUBIK-MAZUR

Karolina jest reżyserką filmową, scenopisarką i producentką. Organizuje szkolenia filmowe, a także udziela konsultacji telewizyjnych. Jest absolwentką Uniwersytetu Edynburskiego na wydziale Filmowo-Telewizyjnym o specjalizacji Reżyseria Filmowa. Do jednych z wielu osiągnięć w swojej twórczości Karolina może zaliczyć filmy krótko i długometrażowe oraz sztuki teatralne.

Karolina is a film director, scriptwriter and producer, as well as organiser of film workshops, using her MFA’ degree in film directing from Edinburgh University. She has many years of artistic achievement in a number of independent documentaries and short and feature length films.

KONTAKT

| CONTACT |

10 + 7 =

PRODUKCJA

| PRODUCTION |