Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego krzysztofkubik.com (dalej: serwis) jest firma Golden Oriole Film Krzysztof Kubik z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 13/2 71-636, z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z serwisu.
 2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Treści umieszczone w serwisie stanowią własność właściciela serwisu i podlegają ochronie prawnej. Użytkownik może drukować lub pobierać części strony oraz przekazywać je osobom trzecim wyłącznie w celach informacyjnych lub innych, dopuszczalnych przepisami prawa. Bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu użytkownik nie może wykorzystywać serwisu lub treści w nim zawartych w celach komercyjnych, a także modyfikować ani włączać jego treści do innych opracowań.
 4. Serwis zawiera podstawowe informacje o działalności firmy Golden Oriole Film Krzysztof Kubik i oferowanych przez nią usługach. Uzyskanie szczegółowych informacji oraz oferty współpracy możliwe jest wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z firmą.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma firma Golden Oriole Film Krzysztof Kubik z siedzibą w Szczecinie przy ul. Miedzianej 13/2 71-636.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe (w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) na podstawie zgody wyrażonej w sposób dobrowolny i bezpośredni w formularzu kontaktu zamieszonym w serwisie lub wyrażonej w sposób dorozumiany po przesłaniu zapytania lub prośby o kontakt na adres poczty elektronicznej.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia informacji o ofercie prezentowanej w serwisie prowadzonym przez Administratora.
 4. Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych osobom trzecim, jednakże może być zobowiązany do przekazania Państwa danych osobowych uprawnionym organom, na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe wyłącznie firmie hostingowej w celu prawidłowego zarządzania serwisem i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zapobiegających nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych lub wbrew wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Administrator nie przewiduje profilowania użytkowników.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tak długo jak to będzie konieczne do realizacji usługi.
 7. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 9. Uprawnienia przysługujące Państwu na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych wykonuje się poprzez przesłanie stosownego oświadczenia lub żądania na adres poczty elektronicznej: krzysztof.kubik@goldenoriolefilm.com

III. POLITYKA COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do Państwa preferencji oraz celach statystycznych.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane po stronie użytkownika, które pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Zawierają one zazwyczaj nazwę strony internetowej, unikalny numer oraz czas przechowywania.
 3. Administrator może wykorzystać pliki cookies w celu tworzenia anonimowych statystyk oraz ustalenia sposobu korzystania użytkowników z serwisu, które pozwoli na jego zoptymalizowanie i dostosowanie do preferencji użytkowników.
 4. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej w taki sposób, że pliki te nie będą się zapisywały na jego dysku twardym lub będą automatycznie usuwane w określonym czasie. Użytkownik może także w dowolnym momencie samodzielnie usunąć przechowywane na jego urządzeniu pliki cookies. W celu indywidualizacji ustawień cookies należy postępować zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.